O nás

Aktualizováno 11.6.2013

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. (CPPP) vzniklo roku 2009. Má za sebou již několik projektů, které měly za cíl pomoci sociálně vyloučeným nebo diskriminovaným osobám v návratu zpět na trh práce.

Naše organizace realizuje aktivity ve dvou základních oblastech: zaprvé v reintegraci bývalých odsouzených zpět na pracovní trh a zadruhé v oblasti rovných pracovních příležitostí.

Usilujeme o všeobecné zlepšení podmínek pro start vlastního podnikání rodičů (především matek), jelikož věříme, že se jedná o nejefektivnější cestu návratu nebo zapojení se na trh práce. Jeden ze základních nástrojů jsou proto vzdělávací kurzy převážně s náplní základů podnikání. Do naší cílové skupiny spadají jak zdravotně postižení klienti, tak i rodiče, ženy a matky vracející se do pracovního procesu po rodičovské / mateřské dovolené, nebo pouze se zkušeností pracovní diskriminace kvůli svému statutu či identitě. Díky vyškolení v podnikatelské sféře, skloubení osobního a pracovního života a motivačně psychologickému poradenství ukazujeme účastníkům kurzů možnosti, jak se seberealizovat a uplatnit se na trhu práce. Novinkou je také metoda coworkingu, jelikož umožňuje práci ve skupinách, což má pozitivní dopad na motivaci a sebevědomí začínajících podnikatelů a přináší také důležitou zpětnou vazbu členům coworkingých týmů.

CPPP také úspěšně navázalo mezinárodní spolupráci. Od spolupráce s polskou etablovanou a úspěšnou neziskovou organizací zabývající se ženskými otázkami, Fundacja MaMa, si slibujeme získání znalostí a metod při zlepšování práv žen a matek na trhu práce. Spojení se švédským partnerem, coworkingovým prostorem Coffice, pro nás zase představuje odbornější a inovativnější vedení našeho nového coworkingového centra Podnikání všem na Kladně.