Projekty

Aktualizováno 28.6.2013

V rámci této sekce naleznete detailnější popisy probíhajících projektů.

Podnikání jako efektivní cesta reintegrace žen na trh práce

Publikováno 18.7.2012 / Jaroslav Kovář

Cílem projektu "Podnikání jako efektivní cesta reintegrace žen na trh práce" je motivovat ženy k reintegraci na trh práce formou samostatného podnikání a poskytnout jim v tom podporu. Ženy jsou často díky rodinným povinnostem izolovány od pracovního prostředí, což vede k oslabení pracovních návyků, dovedností a někdy i ke ztrátě sebedůvěry. Řada zaměstnavatelů nerealizuje kroky, které by soulad rodinného a pracovního života zlepšovaly. Mladé ženy, které vlastní rodinu plánují a ženy pečující o děti mají časté problémy s uplatněním. Pro velkou část žen v této situaci může přitom samostatné podnikání se svou značnou časovou flexibilitou představovat efektivní řešení. Jejímu většímu užití brání rozšířené stereotypy spojené s postavením žen ve společnosti, které se nezdají být s podnikáním slučitelné. Projekt tuto situaci řeší realizací 10 běhů uceleného motivačně-vzdělávacího programu. Zahajujeme kontaktováním, motivací, a určením vzdělávacích, pracovních a osobních potřeb. Poté následuje kurz slaďování rodinného a pracovního života a kurz podnikatelských dovedností. Každé 2 běhy jsou pak společně ukončeny tréninkovým a evaluačním pobytem.
Žadatel je schopen zajistit i průběžné individuální poradenství při zavádění podnikatelské aktivity a díky neformálnímu partnerství s Hospodářskou komorou rovněž zprostředkování obchodních kontaktů. Do projektu bude zapojeno 100 žen, které budou moci využít doprovodné služby usnadňující účast v projektových aktivitách (e-learning, hrazení hlídání dětí, cestovné, stravné apod.). - CS: osoby žijící v Praze a Středočeském kraji. - délka projektu: 24 měsícůProjekt nespadá do veřejné podpory ani do de minimis.Realizaci projektu budou podporovat kromě Pražské hospodářské komory rovněž další regionální pracoviště hospodářských komor ve Středočeském kraji. Budeme tak moci efektivně zajistit přímý kontakt jak na cílovou skupinu, tak na relevantní podnikatelské prostředí a poptávku.

číst více

Podnikání žen jako efektivní cesta k posílení rovných příležitostí na trhu práce

Publikováno 18.7.2012 / Jaroslav Kovář

Hlavním cílem projektu "Podnikání žen jako efektivní cesta k posílení rovných příležitostí na trhu práce" je podporovat začínající podnikatelky při návratu na pracovní trh. Řada zaměstnavatelů nerealizuje kroky, které by soulad rodinného a pracovního života zlepšovaly. Mladé ženy, které vlastní rodinu plánují a ženy pečující o děti mají časté problémy s uplatněním. Pro velkou část žen v této situaci může přitom samostatné podnikání se svou značnou časovou flexibilitou představovat efektivní řešení. Jejímu většímu užití brání rozšířené stereotypy spojené s postavením žen ve společnosti, které se nezdají být s podnikáním slučitelné. Projekt tuto situaci řeší realizací uceleného motivačně-vzdělávacího programu.
Vzdělávání nabízí mix. témat spojených se startem podnikání, ICT kompetencemi a slaďováním pracovního a rodinného života. Denní studium je kombinováno s intenzivní - pobytovou formou (tréninky). Žadatel zajistí také průběžné individuální poradenství při zavádění podnikatelských aktivit.
Klientkám, které se nakonce pro samostatné podnikání nerozhodnou bude k dispozici alternativní program pomoci s nalezením zaměstnaneckého úvazku - podpořeno mzdovými příspěvky. Do projektu bude zapojeno min. 150 žen, které budou moci využít doprovodné služby usnadňující účast v projektových aktivitách (hrazené hlídání dětí, on-line poradenství).

číst více

Nové vize coworkingu jako cesta k posílení pracovních příležitostí žen

Publikováno 17.7.2012

Cílem mezinárodního projektu je inovovat v prostředí mezinárodní spolupráce myšlenku sdíleného podnikatelského zázemí, modifikovat ji do podoby vyhovující nárokům žen pečujících o potomky a poskytnout jim tak další nástroj k reintegraci na trh práce formou podnikání.
Hlavním výstupem projektu bude inovovaná koncepce coworkingového pracoviště, pro začínající podnikatelky - v režimu časově omezené inkubace budou klientky a klienti připravovat v centru své budoucí podnikatelské projekty. Tato aktivita bude dále provázána s řadou vzdělávacích, informačních a poradenských služeb.
Provoz cvičného pracoviště bude doplněn o další nástroje, jakými jsou například pravidelné workshopy zaměřené na oblast zahájení podnikání, semináře představující fungování úspěšných pracovišť v zahraničí, či vzájemně podpořená publicita a ICT podpora.

číst více